خبر های کوتاه نوسان

#خبر?

#خبر?
♦️گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل تابستان سال ­١٣٩٧ منتشر شد
بر اساس گزارش درگاه ملی آمار ایران درباره گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل تابستان:
?١- شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان سال­ ١٣٩٧ برابر با ٨٣٢,٣ است که نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٧، ١۶.٨ درصد افزایش یافته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه ) ٧٣.٣ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ) ٢٨.۵ درصد بوده است.
?٢- شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان سال­ ١٣٩٧ برابر با ٢۵٧,۴ است که نسبت به فصل قبل، ۴.٢ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه ) ٨.٧ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ) ٠.١ درصد بوده است.
@nerkheroozane

#خبر?

#خبر?
♦️هند پول نفت را به ۵ حساب بانک ایرانی در نزد UCO واریز می‌کند
?منابع آگاه اعلام کردند که هند پرداخت های مرتبط با واردات نفت خام از ایران را به حساب های تضمینی ۵ بانک ایرانی که در نزد بانک دولتی «یو سی او» هند است، واریز خواهد کرد./ایبنا
@nerkheroozane