خبر های کوتاه نوسان

#خبر?

#خبر?
♦️عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از سرگیری روابط بانکی با کنلن بانک چین با ایران خبر داد
پدرام سلطانی در یادداشتی در فضای مجازی، درباره روابط بانکی ایران چین نوشت:
? بانک کنلن، تنها بانکی که روابط بانکی ایران و چین را عهده دار بود، پس از دو ماه توقف، با رعایت دقیق تحریم های آمریکا کار با برخی از بانک های ما را از سر گرفته.
?این بانک در دوره گذشته در اوج تحریم های چندجانبه و سازمان ملل علیه ایران، به همکاری خود با بانک های ایرانی ادامه داد.
@nerkheroozane

Send money to Iran

دیدگاهتان را بنویسید