خبر های کوتاه نوسان

♦️ تجارت الکترونیکی در کدام کشورها نفوذ بیشتری داشته است؟ این نوع تجارت در این کشورها چه تعداد کاربر دارد و به ازای هر کاربر چه درآمدی ایجاد می‌شود؟/ایسپا

♦️ تجارت الکترونیکی در کدام کشورها نفوذ بیشتری داشته است؟ این نوع تجارت در این کشورها چه تعداد کاربر دارد و به ازای هر کاربر چه درآمدی ایجاد می‌شود؟/ایسپا

Send money to Iran
برچسب ها: تجارت

دیدگاهتان را بنویسید