خبر های کوتاه نوسان

مالیات خانه‌های خالی چقدر است؟

?معاون سازمان امور مالیاتی:طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس موقعیت ملک و میزان اجاره‌بهای آن و یا منطقه نسبت به اخذ مالیات اقدام می‌شود. ۲۵ درصد اجاره بها برای استهلاک کسر خواهد شد. مثلاً در صورتی که اجاره بهای یک ملک ماهانه پنج میلیون تومان باشد. در ۱۲ ماه ۶۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود که ۷۵ درصد آن مالیات است.

Send money to Iran

دیدگاهتان را بنویسید