خبر های کوتاه نوسان

یک دیپلمات ایرانی: اکنون ساعات تعیین کننده‌ای در وین است

🔹 یک دیپلمات ایرانی درخصوص فضای گفتگو‌ها در وین گفت: اکنون ساعات در وین تعیین کننده است و هرچه زودتر باید اطمینان طرف ایرانی باید جلب شود. وی خاطرنشان کرد: اطمینان طرف‌های اقتصادی برای کار پایدار، بلندمدت و بدون دغدغه با ایران یک اصل خدشه‌ناپذیر توافق است.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان