خبر های کوتاه نوسان

اتحادیه اروپا مدعی شد همه گزینه‌ها به پایان رسیده

🔹سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا:پس از نزدیک به دو سال مذاکرات فشرده، فضا برای سازش بیشتر در جهت توافق بیشتر پایان یافته است. امیدواریم که خیلی زود به نتیجه دست یابیم.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان