خبر های کوتاه نوسان

بورس بهاری و سیل نقدینگی؟/ خاطرات روزهای سبز زنده شد

🔹بورس در ماه اخیر توانست بازدهی خوبی داشته باشد و حمایت یک میلیون و 400 هزار واحدی را حفظ کند.
🔹علی رغم زمزمه‌های منفی علیه بورس در جامعه اما زمانی که نقدینگی به سمت آن بیاید می تواند بازدهی فوق العاده‌ای را در ماه‌های آتی کسب کند.
🔹باید دید سیل نقدینگی چه زمانی وارد نمادهای بورسی شده و آنها می توانند هر روز در ناحیه صف
@navasanchannel