خبر های کوتاه نوسان

امسال فرصتی برای خرید رمزارزها است؟

🔷مدیر عامل سابق بیت‌ مکس هشدار داد که بیت‌کوین ممکن است در نتیجه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، نزولی شود.
🔷او پیش بینی می‌کند که سال ۲۰۲۳ می‌تواند به همان بدی سال ۲۰۲۲ باشد تا زمانی که سیاست‌های فدرال رزرو تغییر کند.