خبر های کوتاه نوسان

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین :‏هرچه دلار ذخیره کردید در بازار بریزید

‏هرچه دلار ذخیره کردید در بازار بریزید چرا که یکی از توافقات پکن سرازیر شدن درهم از طرف امارات است و از یکشنبه کلید خواهد خورد.
@navasanchannel

Send money to Iran