خبر های کوتاه نوسان

تغییر ساعات کاری «ساتنا» و «پایا» در روزهای پایانی سال

محمدرضا مانی‌یکتا؛ مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:
🔹در سامانه پایا حداکثر مبلغی که قابلیت انتقال دارد؛ ۵۰ میلیون تومان به ازای هر دستور پرداخت است. مردم با استفاده از سامانه ساتنا می‌توانند از مبلغ ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان به صورت غیرحضوری منتقل کنند.
🔹برای انتقال وجه از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان باید به شعبه مراجعه شود که نیاز به مستندات و مدارک خاصی ندارد، اما بیش از مبلغ ۲۰۰میلیون تومان؛ هم باید به صورت حضوری باشد و هم مدارک و مستندات مربوطه ارائه شود
@navasanchannel