خبر های کوتاه نوسان

همتی:ایران در ماه آوریل به خاطر تداوم تحریم‌ها فقط به اندازه ۱۴ درصدِ عراق درآمد نفتی کسب کرد

🔹 نتیجه این اتفاق، کسری بودجه، تورم، رشد قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم است
@navasanchannel

Send money to Iran