خبر های کوتاه نوسان

رئیس بانک مرکزی: امیدواریم با تداوم برنامه‌های اصلاح سیاست‌ها و تثبیت اقتصادی، امسال تورم در کانال ۳۰ درصد قرار بگیرد.

@navasanchannel

Send money to Iran