خبر های کوتاه نوسان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

بخشی از منابع آزاد شده توسط دولت قبل خرج شده است
🔹محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مورد منابع ارزی آزاد شده ایران در خارج گفته است که «طبق اطلاع ما بخشی از منابع آزاد شده توسط دولت قبل خرج شده است.»
🔹وی توضیح داده است که دولت پیشتر در برابر ارز مسدود شده در خارج به استقراض از بانک مرکزی مبادرت کرده و با دریافت این ارز، آن را به بانک تحویل خواهد داد. استقراض از بانک مرکزی عمدتا به معنی افزایش نقدینگی است.
🔹آقای پورابراهیمی گفته که «پس اینطور نیست که منابع جدیدی در اقتصاد ما وارد شود» و افزوده است: «در نهایت موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.»
🔹وی در عین حال گفته است که «امکان دارد بخشی از این منابع جدید باشد که متناسب با آن بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.»
🔹دریافتی‌های ارزی دولت عمدتا به عنوان پشتوانه پول مورد استفاده قرار گرفته و براساس نرخ مورد نظر دولت، به ریال تبدیل می‌شود.
🔹به این ترتیب، ولو اینکه منابع ارزی از طریق واردات باعث افزایش عرضه کالا در بازار نشده باشد، پول اضافی در اقتصاد تزریق شده است.
@navasanchannel

Send money to Iran