خبر های کوتاه نوسان

ادعای جدید گروسی:مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای مدعی شد که ایران مجوز فعالیت تعدادی از بازرسان آژانس را لغو کرده است.

@navasanchannel

Send money to Iran