خبر های کوتاه نوسان

مهار رشد نقدینگی با اقدامات بانک مرکزی/ آزادسازی منابع بلوکه شده چه اثری بر بازار ارز دارد؟

🔹آلبرت: تامین کسری بودجه دولت و حل ناترازی بانک‌ها منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی می‌شود که بانک مرکزی با نظارت بر این موارد توانست این نرخ را مهار کند.
🔹 زمانی که درآمد‌های بلوکه شده ایران آزاد می‌شود بانک مرکزی پول را به خزانه می‌آورد و می‌تواند این مبلغ را برای نیاز‌های ارزی مرکز مبادله استفاده کند.
🔹 زمانی که ارز زیاد شود به نوعی ثبات نرخ ارز بیشتر می‌شود. آزادسازی منابع بلوکه شده و تخصیص بهتر آن‌ها به تولید، باعث ماندگاری ثبات اقتصادی و ارزی می‌شود.
@navasanchannel

Send money to Iran