خبر های کوتاه نوسان

واریز منابع بلوکه شده ایران در کره‌ جنوبی به حساب بانک‌ کشاورزی و ۵ بانک ایرانی دیگر

🔹رئیس کل بانک مرکزی :
🔹۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو منابع بلوکه شده کشور در کره جنوبی به حساب بانک کشاورزی و بانک‌های گردشگری، کارآفرین، سامان، پاسارگاد و شهر در دو بانک قطری الدخان و الاهلی واریز شده است.
🔹دسترسی به منابع ارزی در چند کشور دیگر هم در حال انجام است.
@navasanchannel

Send money to Iran