خبر های کوتاه نوسان

آمار باورنکردنی از میلیونرهای ایران/ کدام کشور بیشترین میلیونرها را دارد؟

🔹 یک موسسه بین المللی تعداد ایرانی هایی که یک میلیون دلار و بیشتر در سال 2022 ثروت داشته اند را 246 هزار نفر برآورد کرده است. به عبارتی بالغ بر 0.4 درصد از جمعیت ایران در این سال میلیونر بوده اند.
🔹موسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت ثروت در جهان پرداخته و جمعیت کل افرادی که در سال 2022 یک میلیون دلار و بیشتر ثروت داشته اند را 59 میلیون و 391 هزار نفر برآورد کرده است. 9 میلیون و 770 هزار نفر از این رقم مربوط به افرادی بوده است که در منطقه آسیا اقیانوسیه از جمله ایران زندگی می کنند.
@navasanchannel

Send money to Iran