خبر های کوتاه نوسان

ارزهای آزادشده ایران کجا خرج می‌شوند؟

🔹مجیدی، مدیرکل دارایی ارزی بانک مرکزی در برنامه میزاقتصاد درباره اموال مسدود شده بانک مرکزی ایران اظهار کرده، با مذاکرات و صحبت‌هایی که انجام گرفت یک فرآیند تبدیلی و انتقالی در مورد این وجوه تصمیم گرفته شد و به این ترتیب عمل شده که وون کره جنوبی که این ارز‌ها به وون در بانک‌های کره جنوبی نگهداری می‌شد این‌ها تبدیلات لازم در موردش انجام بگیرد و در نهایت به حساب بانک‌های ایرانی در قطر منتقل شود
🔹مجیدی درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای ارزهای آزادشده بیان کرده که بانک مرکزی در رابطه با این وجه مثل سایر بخش‌های ذخایر خودش عمل می‌کند این در واقع جزیی از ذخایر بانک مرکزی است برای مدیریت بازار ارز و در واقع پوشش نیاز‌های ارزی جامعه هم از آن استفاده می‌شود که برای خریدن و واردات کالا‌هایی که غیرتحریمی است و در ابتدا کالا‌هایی که جنبه بشردوستانه دارد از آن‌ها استفاده می‌کنیم و برای سایر خرید‌ها هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم 
@navasanchannel

Send money to Iran