خبر های کوتاه نوسان

جایگزینی برای برجام وجود ندارد

🔹معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:شروط در مورد همکاری هسته‌ای برای اجازه دادن به ایران به منظور داشتن یک صنعت هسته‌ای شفاف از جمله تحقیقات در این زمینه مورد حمایت است.
🔹می‌توانید این را برجام یا بهترین توافق بنامید، اما جایگزینی برای آن وجود ندارد.
@navasanchannel

Send money to Iran