خبر های کوتاه نوسان

انتقال موسسه اعتباری نور در بانک ملی

بانک مرکزی:
🔹در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور نسبت به انتقال سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران اقدام می‌شود.
🔹سپرده گذاران و تمام ذینفعان این موسسه می‌توانند از شنبه با مراجعه به شعب سابق موسسه اعتباری نور (ذیل مدیریت بانک ملی) از تمام خدمات بانکی لازم استفاده کنند.
@navasanchannel

Send money to Iran