خبر های کوتاه نوسان

هشدار سنگین یک اقتصاددان به تورم بالا در کشور/ شقاقی: با این وضع تورم، یکی دو سال آینده طبقه متوسط کاملا حذف می‌شود

وحید شقاقی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین:
🔹ما در این دولت دو تورم بیش از ۴۰ درصد را به مردم تحمیل کردیم و سال آینده هم برآوردها، تورم بالا را نشان می‌دهد. این تورم هم از سال ۹۷ شروع شده است. ۶ سال پی در پی تورم‌های بالای ۴۰درصد را داشتیم که در ۱۰۰ سال گذشته هیچ دوره‌ای ۶ سال پی در پی تورم‌های بالا نداشتیم. این موجب شده که شکاف عمیقی بین حقوق و دستمزد و رفاه مردم با تورم بالا اتفاق بیفتد که برای سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
🔹دولت بداند که اگر تورم یکی دو سال دیگر ادامه پیدا کند، موجب حذف کامل طبقه متوسط جامعه خواهد شد.
@navasanchannel

Send money to Iran