خبر های کوتاه نوسان

مقایسه دستمزد 2024 در ایران و چند کشور منطقه بر اساس دلار.

کمترین دستمزد برای ایران ثروتمند!
ایران : ۱۸۰
فلسطین : ۷۷۸
اسرائیل : ۳۶۰۸
ارمنستان : ۵۴۱
آذربایجان : ۴۹۴
اردن : ۵۹۹
عراق : ۵۸۳
ترکمنستان : ۶۵۴
کویت : ۱۸۵۴
بحرین : ۱۷۲۸
عربستان : ۱۷۸۸
ترکیه : ۸۹۳
@navasanchannel

Send money to Iran