خبر های کوتاه نوسان

واشنگتن پست : تهران یکی از اهداف حمله اسرائیل است

واشنگتن پست، به نقل از یک منبع آگاه:
🔹اسرائیل به دنبال گزینه های پاسخی است که پیامی را بدون ایجاد تلفات ارائه کند.
🔹گزینه‌ها شامل حمله احتمالی به تاسیسات در تهران یا حمله سایبری است.
🔹همه در اسرائیل موافق پاسخ دادن به ایران هستند و سوال این است که چگونه و چه زمانی
@navasanchannel

Send money to Iran