خبر های کوتاه نوسان

۲۱ اردیبهشت | نرخ دلار کانادا اسکناس (تورنتو) (خرید از صرافی)45,100‌ * قیمت دلار کانادا حواله (خرید از صرافی) 45,100* صرافی دانش www.daneshfx.com

NEWS

و

Send money to Iran