خبر های کوتاه نوسان

آخرین مهلت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود

🔹تخلفات سودی بانک‌ها موجب شد تا بانک مرکزی ضمن اتمام حجت با بانک‌های متخلف ۲ هفته زمان برای اصلاح و رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کند.
🔹«متقی‌نیا» سرپرست بانک کشاورزی: اولتیماتوم بانک‌مرکزی به بانک‌ها برای رعایت نرخ سود فردا تمام می شود و تمام بانک‌ها باید نرخ‌های مصوب را رعایت کنند.
🔹براساس مصوبه ابلاغی به شبکه بانکی حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است.
@navasanchannel

Send money to Iran