خبر های کوتاه نوسان

مهلت به بانک‌ها برای ارائه برنامه‌ کاهش نرخ سود سپرده تمام شد

🔹امروز آخرین مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها برای کنترل و کاهش و همچنین اعلام نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها در جهت رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار است.
🔹طبق اعلام بانک مرکزی بعد از مهلت مشخص شده با بانک‌های متخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
@navasanchannel

Send money to Iran