خبر های کوتاه نوسان

کاهش قیمت نفت تا ۲۰۳۰

🔹سازمان بین‌المللی انرژی اعلام کرد هم زمان با انتقال به انرژی پاک، و افزایش تولید نفت تا سال ۲۰۳۰ شاهد مازاد در بازار خواهیم بود.
@navasanchannel

Send money to Iran