خبر های کوتاه نوسان

حقوق ورودی گوشی‌های مسافری مشخص شد

🔹در مکاتبه گمرک ایران، با اشاره به اقدام عاجل برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حقوق ورودی در رویه مسافری برای گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۶ درصد، موبایل ۱۵۰ دلار تا ۶۰۰ دلار ۶ درصد و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ۶۰ درصد خواهد بود.
@navasanchannel

Send money to Iran