خبر های کوتاه نوسان

سی و ششمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران ۱۷ تیرماه برگزار میشود

🔹متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می توانند با واریز مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال(۳۵۰ میلیون تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۶ تیر ماه، در سی و ششمین حراج این مرکز شرکت کنند.
@navasanchannel

Send money to Iran
برچسب ها: ایران خرید طلا