خبر های کوتاه نوسان

رئیس کل بانک مرکزی: برای کنترل بازار ارز طی روزهای آینده بسته و ابزار جدیدی اعلام می‌شود.

🔹آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره در حال انجام است به محض وصول منابع جزئیات اعلام می‌شود.
🔹امروز چک دیجیتال در ۳ بانک تجارت، پارسیان و صادرات راه‌اندازی شد.
🔹شرایط دریافت چک دیجیتال هیچ تفاوتی با چک‌های کاغذی ندارد.
🔹به زودی شرایطی فراهم می‌شود تا تمامی بانک‌ها بتوانند این خدمت نوین و ارزشمند را به جامعه ارائه دهند.
@navasanchannel