خبر های کوتاه نوسان

️امتناع آلمان از پیوستن به آمریکا

وزیر امورخارجه آلمان:
?آلمان قصد ندارد به استراتژی دولت آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران بپیوندد./ ایسنا

Send money to Iran

دیدگاهتان را بنویسید