خبر های کوتاه نوسان

️مقایسه حیرت انگیز صادرات سنگاپور و ایران

?نمودار بانک جهانی نشان میدهد ایران در حوزه صادرات حتی از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور(580 billion$)، عربستان (240 billion$)، امارات(390 billion$) و اندونزی (210 billion$) هم بسیار عقب تر و ضعیف تر است، صادرات ایران تنها (110 billion$) است و سنگاپور به یکی از موفق ترین صادرکنندگان جهان تبدیل شده است.
?حیرت انگیز اینکه مساحت سنگاپور تنها ۷۲۲ کیلومتر است یعنی نصف مساحت جزیره قشم ایران! و جمعیت آن تنها 5 میلیون نفر است یعنی در حدود جمعیت استان خوزستان! اما میزان صادرات و تجارت آن تقریبا 5 برابر کل کشور بزرگ و پرجمعیت ایران است!!! یکی از مهم ترین علل عقب ماندگی اقتصاد ایران فقدان صادرات کالای ایرانی به جهان است که متاسفانه مسئولین هم هیچ استراتژی و توجهی برای جبران این ضعف بزرگ اقتصادی ندارند.
?چین با (2500 billion$) رتبه نخست بزرگترین صادرکننده جهان را دارد و آمریکا با (2350 billion$) رتبه دوم/مرکز مطالعات خلیج فارس

Send money to Iran

دیدگاهتان را بنویسید