خبر های کوتاه نوسان

️ رایزنی بانک جهانی درباره برنامه ‌ریزی انکشافی پسا صلح با طالبان

?دفتر بانک جهانی در افغانستان اعلام کرد که برای برنامه ‌ریزی انکشافی در این کشور پس از توافق احتمالی صلح با طالبان، رایزنی را آغاز کرده است.

Send money to Iran

دیدگاهتان را بنویسید