خبر های کوتاه نوسان

️ همتی: دیگر در تامین ارز برای واردات گشاده دستی نمی‌کنیم

? رییس کل بانک مرکزی گفت: دیگر مثل گذشته در تامین ارز برای بخش‌های مختلف از جمله واردات گشاده دستی نمی‌کنیم و آن را فقط برای تامین مواد اولیه، دارو و کالا‌های اساسی اختصاص می‌دهیم.

Send money to Iran

دیدگاهتان را بنویسید