خبر های کوتاه نوسان

تعرفه پروازهای عبوری از آسمان ایران ۵۰ درصد کم می‌شود

?وزارت راه و شهرسازی آیین نامه جدید پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران را به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد.
?در آئین نامه موجود، شرکت فرودگاه‌ها می‌تواند تعرفه پروازهای عبوری را برای افزایش رقابت با سایر کشورهای منطقه تا ۳۰ درصد کاهش دهد که در آئین نامه پیشنهادی جدید، این تعرفه تا ۵۰ درصد امکان تخفیف دارد.

Send money to Iran

دیدگاهتان را بنویسید