خبر های کوتاه نوسان

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت:«لازم است کره دسترسی ایران به وجوه بلوکه شده‌اش را تسهیل و تسریع کند.»

?به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «دولت کره جنوبی نباید اعتماد دهه‌های اخیر ملت ایران به تولیدات و فناوری آن کشور و منافع درازمدت کشورش در بازار ایران را فدای خواست و فشارهای رژیم آمریکا کند.»
?وی افزود: «لازم است دسترسی ایران به وجوه بلوکه شده‌اش در کره جنوبی را تسهیل و تسریع کند.»

Send money to Iran

دیدگاهتان را بنویسید