انتخاب تاریخ

دلار استرالیا
آخرین نرخ
33,020
بیشترین
33,020
کمترین
33,020
شروع بازار
33,020

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دلار استرالیا