انتخاب تاریخ

یورو
آخرین نرخ
54,370
بیشترین
54,370
کمترین
54,370
شروع بازار
54,370

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت یورو