انتخاب تاریخ

دلار تهران فروش
آخرین نرخ
50,330 -0.099%
19 : 29
بیشترین
50,470
10 : 00
کمترین
50,250
11 : 04
شروع بازار
50,470
10 : 00
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 00 50,470
10 : 05 50,350 -120
10 : 13 50,430 80
10 : 24 50,300 -130
10 : 29 50,270 -30
10 : 53 50,380 110
11 : 04 50,250 -130
11 : 12 50,380 130
17 : 25 50,340 -40
17 : 36 50,340 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
17 : 57 50,330 -10
18 : 11 50,330 0
18 : 35 50,330 0
18 : 52 50,320 -10
19 : 09 50,320 0
19 : 20 50,330 10
19 : 29 50,330 0
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دلار تهران فروش