انتخاب تاریخ

رئال برزیل
آخرین نرخ
10,170
بیشترین
10,170
کمترین
10,170
شروع بازار
10,170

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت رئال برزیل