انتخاب تاریخ

یوان چین
آخرین نرخ
7,050
بیشترین
7,050
کمترین
7,050
شروع بازار
7,050

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت یوان چین