انتخاب تاریخ

کرون دانمارک
آخرین نرخ
7,290
بیشترین
7,290
کمترین
7,290
شروع بازار
7,290

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت کرون دانمارک