انتخاب تاریخ

پوند انگلیس
آخرین نرخ
63,470
بیشترین
63,470
کمترین
63,470
شروع بازار
63,470

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت پوند انگلیس