انتخاب تاریخ

روپیه هند
آخرین نرخ
605
بیشترین
605
کمترین
605
شروع بازار
605

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روپیه هند