انتخاب تاریخ

کرون نروژ
آخرین نرخ
4,615
بیشترین
4,615
کمترین
4,615
شروع بازار
4,615

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت کرون نروژ