انتخاب تاریخ

دلار نیوزیلند
آخرین نرخ
30,910
بیشترین
30,910
کمترین
30,910
شروع بازار
30,910

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دلار نیوزیلند