انتخاب تاریخ

روپیه پاکستان
آخرین نرخ
177
بیشترین
177
کمترین
177
شروع بازار
177

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روپیه پاکستان