انتخاب تاریخ

روبل روسیه
آخرین نرخ
560
بیشترین
560
کمترین
560
شروع بازار
560

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روبل روسیه