انتخاب تاریخ

کرون سوئد
آخرین نرخ
4,805
بیشترین
4,805
کمترین
4,805
شروع بازار
4,805

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت کرون سوئد