انتخاب تاریخ

دلار سنگاپور
آخرین نرخ
37,560
بیشترین
37,560
کمترین
37,560
شروع بازار
37,560

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دلار سنگاپور